Ledande tillverkare av kyllösningar

Norpe visar vägen inom kylbranschen genom att utveckla hållbara lösningar med hjälp av den senaste tekniken. Detaljister inom matvaror, butiksföreståndare, matvaru- och dryckesbranschen och slutligen konsumenterna drar stor fördel av Norpes kyllösningar av högsta kvalitet.

Kyllösningar avpassade efter detaljhandelns standarder

Norpes lösningar finns vid detaljhandelns hjärta dagligdags. Expertis och förståelse av detaljhandeln driver Norpe att utveckla fristående skåp och plug-in-skåp med de lägsta livscykelkostnaderna. Norpes egenskaper gör det njutbart att handla mat och hjälper därmed våra kunder att sälja mera matvaror. Kompletta lösningar specialanpassade efter produkter i enlighet med butikskundernas krav.

Norpes lösningar får din verksamhet att växa och ger besparingar. De gagnar kundens verksamhet genom

  • lägsta livscykelkostnaden från installation, daglig drift och underhåll till renovering och till slut kassering
  • utomordentlig butiksupplevelse för kunden med ökad försäljning av matvaror
  • specialanpassade standarder i enlighet med specifika behov och butikskoncept.