Branschledande -strömaggregat nu tillgängliga hos Viessmann

Genom partnerskapet med  Advansor, den ledande leverantören av transkritiska CO2-strömaggregat (R744), kan vi tillhandahålla kompletta CO2-baserade lösningar för alla Viessmann-kunder i hela Europa. Tack vare samarbetet kan Norpe nu erbjuda branschledande CO2-lösningar av hög kvalitet som även uppfyller alla miljökrav och krav på bränsleeffektivitet. Advansors strömaggregat har ingen påverkan på global uppvärmning och ozonutarmning.

Advansors teknologi är baserad på naturliga kylmedel

Partnerskapet drar i synnerhet fördel av Viessmanns produktutveckling inom livsmedelshandeln genom att visa vägen till nya, mer energieffektiva och miljövänliga lösningar till kunder inom livsmedelhandeln i hela Europa.

CO2 är ett naturligt kylmedel som inte bara är ett grönt val utan även kan ge besparingar i energiförbrukningen. Advansors studier i Danmark hat visat på energibesparingar som till och med mer överstiger 20 procent jämfört med de vanligare systemen.

  • Ledande CO2-teknologi
  • Naturligt kylmedel
  • Energieffektiv
  • Hög kvalitet
  • Miljöval!
  • Ingen påverkan på global uppvärmning och ozonutarmning