ICA valde Norpes högkvalitativa diskar för centralkyla för att öka sin försäljning

Med över 2.000 egna och detaljhandel-ägda butiker är ICA en av de största detaljhandelsföretagen i norra Europa. Filosofin för denna framgångsrika aktör är att kombinera entreprenörsanda med stordriftsfördelar. Målet är att ständigt öka värdet i varje länk i kedjan.

För att maximera produktens synlighet och försäljning har ICA valt Norpes centralkylda skåp för Kvantum, Maxi och Nära typer butiker. Samarbetet har gått smidigt då alla skåp som var beställda levererades och installerades som planerat. Kvaliteten på skåpen är ICA nöjd med.

"Norpe har gjort ett fantastiskt jobb under hela projektet! Alla tidslinjer hölls och kvaliteten på skåp och kylsystem är stor!"

Dan Israelsson, ICA projektledare